Over deze website

Marktopenbareruimte.nl is ontwikkeld door de gemeente Haarlemmermeer met als doel het langer en hoogwaardig in de kringloop houden van grondstoffen en producten die gebruikt worden in de openbare buitenruimte. Dit doel sluit aan op de principes van de circulaire economie. Door waarde toe te kennen aan grondstoffen en producten wordt de levensduur verlengd en kan worden bespaard op aanschaf van nieuwe grondstoffen en producten.
Het uitgangspunt is hierbij dat nog bruikbare grondstoffen en producten niet langer vanuit een bestek afgevoerd worden naar een erkende verwerker. In plaats van dat de grondstoffen worden afgevoerd worden ze opgehaald door een (andere) gemeente om vervolgens verwerkt te worden in een project. Om dit mogelijk te maken is een up-to-date overzicht van, direct beschikbare en op korte termijn vrijkomende grondstoffen en producten nodig.
Met behulp van deze marktopenbareruimte.nl kan makkelijker een nieuwe bestemming worden gevonden voor bijvoorbeeld straatmeubilair, hekwerken, verharding, groen en grondstoffen.
Het aanbod binnen één gemeente is beperkt en daarom faciliteert deze website de uitwisseling van grondstoffen en producten tussen gemeenten. Met dit schaalvoordeel wordt voldoende vraag & aanbod gerealiseerd zodat hoogwaardig hergebruik in de praktijk haalbaar wordt.
Belangrijke uitgangspunten van Marktopenbareruimte.nl:
• Door gezamenlijk te werken aan in de kringloop houden van materialen en grondstoffen wordt marktopenbareruimte.nl tot een succes gemaakt.
• Vroegtijdig verbinden van vraag & aanbod om tijdelijke opslag tot een minimum te beperken.
• Financiële afhandeling onderling regelen.


Scroll to Top